Dogajanje v Sloveniji.

, , ,

Objavljen javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)

Ministrstvo za infrastrukturo je 29. septembra 2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša  20.037.309,54 EUR. Drugi rok za prijavo je 6. april 2018.  Predmet…
, , ,

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR-UTM_P+R/2017)

Ministrstvo za infrastrukturo je 22. decembra 2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (parkiraj in presedi). Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike je 5.010.037,59…
, , , ,

Objavljen Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 9. marca 2018 objavilo Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Razpisanih sredstev je 4,6 milijonov evrov, rok…
, ,

Odprt razpis za Nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in spremembe 2018

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije skupaj s partnerji objavlja razpis za Nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in spremembe. Prijava je odprta do 3. maja 2018. Nagrada vključuje  udeležbo na konferenci…
, , ,

Odobreni projekti v okviru 3. roka za predložitev vlog v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020

Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je v okviru 5. zasedanja med drugim razpravljal o projektih, predloženih v 3. roku za predložitev vlog. Na zasedanju, ki je potekalo 6. in 7. marca 2018 na avstrijskem…
, , ,

Objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«

Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, dne, 26. januarja 2018. Skupna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko,…
, ,

Usposabljanje za poročanje po uredbi o upravljanju z energijo v javnem sektorju

Ministrstvo za infrastrukturo vabi na prvo usposabljanje za zavezance za poročanje po Uredbi o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16). Usposabljanje bo potekalo 12. marca 2018 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije…
, , , , ,

Objavljen javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«. Okvirna skupna višina sredstev je 74.200.000,00 EUR,  okvirna vrednost razpisanih sredstev 2. odpiranja v letu…
, , , , ,

Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020"

Ministrstvo za infrastrukturo vabi posredniške organe k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2018, 2019 in 2020", z objavo 23. februarja 2018. Višina nepovratnih…
, , , , ,

Objavljen javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo na podlagi 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) je objavila javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote…