Prispevki

, ,

Delavnica za prijavitelje programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Skupni sekretariat je konec maja posredoval informacijo, da bo delavnica za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020 potekala predvidoma 14. junija 2017 s pričetkom ob 13. uri v Dobrni. Delavnica…
, , , ,

V teku operacija energetske prenove stavbe SERŠ Maribor

V začetku marca 2017 je Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) izdalo odločitev o primernosti predloga operacije "Energetska prenova Srednje elektro-računalniške šole Maribor". Operacija se je prijavljala na decembrski rok javnega razpisa…
, ,

Objavljen razpis za predfinanciranje projektov z odobrenimi EU sredstvi

Slovenski regionalno razvojni sklad je 21. aprila 2017 objavil javni razpis za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi. Upravičeni vlagatelji se lahko prijavijo od 22. 5. 2017 dalje do porabe razpoložljivih sredstev, vendar…
, , ,

Objavljen Javni poziv za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo energetskega pregleda

Eko sklad, j. s., je 21. aprila objavil nov javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem (MSP). Namen poziva je spodbuditi izvedbo energetskih pregledov, s čimer se podjetja seznanijo z obstoječim profilom…
, , ,

Odprt razpis za gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

Predmet objavljenega javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji…
, , , ,

Objavljen razpis za energetsko prenovo stavb širšega javnega sektorja

Ministrstvo za infrastrukturo je v petek, 31. marca 2017, objavilo javni razpis za energetsko prenovo stavb širšega javnega sektorja. Predmet povabila je zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja, ki bodo…
, , , ,

Objavljen razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Konec preteklega tedna je bila v Uradnem listu javno objavljena informacija, da Ministrstvo za infrastrukturo objavlja javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB_2017). Gre…
, ,

Sklad podprl 11 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je danes objavil prejemnike sredstev za razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov. V 2017/2018 bo podprtih 11 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki vključujejo…
, ,

RACE KOGO pridobil nepovratna sredstva za uvajanje izboljšav poslovnih procesov

Razvojni center koroškega gospodarstva (RACE KOGO) je bil uspešen pri prijavi na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17). Tega je javna agencija SPIRIT objavila…
, , ,

Evropski socialni sklad za mlade se bo predstavil na 9. Informativi

Evropski socialni sklad letos obeležuje 60. let svojega delovanja. Ob tem se bo predstavil na 9. Informativi, in sicer 27. in 28. januarja 2017 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Z evropskimi sredstvi so namreč podprti številni programi…