, ,

O pomenu naložb podjetij v potenciale svojih zaposlenih

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v aprilu izvedel razvojno konferenco projekta Kompetenčni centri za razvoj kadrov in izobraževalcev odraslih. Eno glavnih sporočil Sklada na konferenci je bilo, da je vseživljenjsko učenje ključ do uspeha. Glavni namen dogodka je bil izmenjati izkušnje, dobre prakse in potrebe med izvajalci programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC) ter izvajalci programov za usposabljanje zaposlenih, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Dogodek sta sofinancirala Republika Slovenija (RS) in Evropska unija (EU) iz Evropskega socialnega sklada (ESS).

Dogodka se je prvi dan udeležilo 160 ljudi, drugi dan pa malo manj kot 100 ljudi. Bistven poudarek oz. zaključek predstavitev, delavnic ter okrogle mize je bil, da sta razvoj kadrov in izboljšanje poslovnega procesa povezana in sovpadata.

Udeleženci konference so izpostavili, da so za gospodarstvo smiselni krajši, prilagojeni in fokusirani programi. Rezultat dogodka je tudi večje zavedanje o povezanosti izobraževanja in izboljšanega dela posameznikov in organizacij. Izobraževalci so izpostavili tudi večje zavedanje o tem, da je treba pri pripravi programov sodelovati z delodajalci ter tudi znati prodajati. Veščina prodajanja je tista, ki je vztrajno izpostavljena kot povprečno ali slabše razvita.

Poročilo z dogodka …