,

Znani rezultati javnega razpisa Integralnih produktov turističnega gospodarstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ( MGRT) je v ponedeljek, 5. februarja 2018, na svoji spletni strani objavilo poročilo in s tem rezultate prvega odpiranja javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva.

Na razpis je pravočasno, do vključno 25. septembra 2017 do 12. ure,  prispelo 83 vlog. Po pregledu formalne popolnosti vlog je bilo 21 prijaviteljev pozvanih k dopolnitvi. Po pregledu posredovanih dopolnitev je bilo ugotovljeno, da 39 vlog ne izpolnjuje pogojev in so bile zavrnjene. V postopku ocenjevanja je bilo tako obravnavanih 44 vlog, ki so bila ocenjena na osnovi razpisanih meril. Po zaključku ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da je 30 vlog upravičenih do sofinanciranja, medtem ko je bilo preostalih 14 vlog, ki niso dosegle praga za sofinanciranje, zavrnjenih.

Skupna vrednost sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog znaša 4.574.745,00 EUR, in sicer iz Vzhodne kohezijske regije 3.423.723,50 EUR in Zahodne kohezijske regije 1.151.021,50 EUR. Za drugi rok, ki je 5. marca 2018, je tako na razpolago še v Vzhodni kohezijski regiji 2.297.286,02 EUR in Zahodni kohezijski regiji 1.215.953,87 EUR nepovratnih sredstev.

Katere operacije so bile na prvem roku upravičene do sofinanciranja, najdete na tej povezavi.