, , ,

MGRT objavil razpis za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0

V ponedeljek, 10. julija, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavilo javni razpis “Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0”.  Rok za prejem ponudb je 16. avgust 2017 do 23:59. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod ali storitev na področju predelave ali obdelave lesa. 12. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega prijavljenega projekta mora znašati vsaj 50.000,00 EUR in največ 500.000,00 EUR.

Namen objavljenega razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Javni razpis je namenjen spodbujanju razvoja proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo, ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP, spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo

Cilji javnega razpisa so ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP. Cilji so tudi spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 10 projektov oz. podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 10 zaposlenih.

Več o razpisu na strani Ministrstva …