, , ,

O energetski revščini v Sloveniji

V četrtek, 19. januarja, je v Ljubljani potekala konferenca “Energetska revščina: rešitve na praktični in strukturni ravni”. Organiziralo jo je društvo Focus. Cilj konference je bil poiskati dolgoročne rešitve problema energetske revščine, ki je v času tako nizkih temperatur še toliko bolj pereč.

V Sloveniji je vedno več energetsko revnih gospodinjstev, saj rast cen energije prehiteva rast dohodkov. Energetska revščina najbolj prizadene gospodinjstva z nizkimi dohodki, katerih ekonomski položaj je pogosto povezan s slabšo energetsko učinkovitostjo bivališča. Takšna gospodinjstva se soočajo tudi z večjo socialno izključenostjo in s slabšim zdravstvenim stanjem. V zimskem času je stiska še večja, saj nizke temperature veliko ljudi, ki niso zmožni pokrivati stroškov ogrevanja, prisilijo v bivanje v eni ogrevani sobi ali v premalo ogrevanem stanovanju.

Mag. Jože Dimnik, v.d. generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, je povedal, da so najrevnejša gospodinjstva v Sloveniji za energijo v letu 2015 porabila skoraj 18 % vseh svojih razpoložljivih sredstev. Glavni razlog za energetsko revščino so po njegovem energetsko neučinkovite in slabo izolirane stavbe, v katerih bivajo. Dodal je, da je v novi finančni perspektivi za obdobje 2014-2020 v Operativnem programu evropske kohezijske politike namenjenih 5 milijonov evrov za reševanje energetske revščine s subvencioniranjem ukrepov učinkovite rabe energije. Ker gre za kompleksen problem, je ključen korak povezati energetski, socialni, okoljski in zdravstveni sektor.

Predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Daša Meglič, je izpostavila pripravljenost ministrstva za sodelovanje.  Kot je povedala, MDDSZ podpira projekt iskanja trajnih rešitev za naslavljanje energetske revščine.

Sodelujoči na konferenci so kot ključne ukrepe pri zmanjševanju problema energetske revščine izpostavili ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti stavb. Ob tem so poudarili, da je potrebno naslavljati predvsem problematiko visokih investicijskih stroškov energetske prenove ter spremeniti obstoječe načine financiranja ukrepov energetske učinkovitosti. Poleg ukrepov zamenjave neučinkovitega stavbnega pohištva, ogrevalnega sistema in izolacije so bili kot učinkoviti izpostavljeni tudi ukrepi zamenjave neučinkovitih naprav in aparatov (zamrzovalniki, hladilniki, električni bojlerji idr.) ter ozaveščevalna usposabljanja in izobraževanja o ustrezni rabe energije v gospodinjstvih.

V Sloveniji že obstaja nekaj programov za naslavljanje energetske revščine. Brezplačno energetsko svetovanje je na voljo na državni ravni preko mreže energetskih pisarn ENSVET. Ministrstvo za infrastrukturo je dalo pobudo za vzpostavitev projekta Asistenca energetsko revnim občanom (AERO), pri katerem se opravi približno 300 letnih obiskov pri občanih, ki glede na identificirane potrebe prejmejo brezplačen paket pripomočkov za zmanjševanje rabe energije, kot so varčne sijalke, perlatorji in tesnila za okna, v skupni vrednosti do 50 evrov. Projekt, ki ga vodi Eko Sklad, poteka v okviru mreže ENSVET. Eko sklad nudi še dodatne programe, kot so na primer nepovratne finančne spodbude za energetsko sanacijo starejših večstanovanjskih stavb za socialno šibka gospodinjstva (javni poziv 41SUB-OBPO16) ter 100 % financiranje zamenjave starih ogrevalnih sistemov na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso za socialno šibka gospodinjstva v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (javni poziv 36SUB-SOCOB15).

Več o konferenci na spletni strani www.mojprihranek.si