, ,

Vabilo na praktično delavnico “Učinkovito energetsko upravljanje zgradb v skladu z Uredbo”

Delavnica “Učinkovito energetsko upravljanje zgradb v skladu z Uredbo” bo potekala 7. in 14. septembra 2017 v Ljubljani. Ker gre za dvomodularno delavnico bo 1. modul »Energetsko knjigovodstvo« izveden 7. septembra, medtem ko bo 2. modul »Energetsko upravljanje stavb« 14. septembra 2017. Oba modula bosta potekala od 12.-17. ure.

Sprejeta je bila nova Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju, ki nalaga vsem javnim zavodom, da vzpostavijo sistem upravljanja z energijo najkasneje do 31. decembra 2017. Vsebine sistema upravljanja z energijo po tej Uredbi so predvsem izvajanje energetskega knjigovodstva, določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije, poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi energije, s tem povezanimi stroški in izvajanju ukrepov iz prejšnje alineje, ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije, obvezne meritve energije in minimalne zahteve za vzpostavitev sistema upravljanja za energijo.

Zavedati se je potrebno, da energetsko upravljanje stavb ni samo energetsko knjigovodstvo, zato je nujno, da se upravljavci javnih stavb seznanijo s širšimi zakonskimi obvezami in smernicami za večjo energetsko učinkovitost stavb. Poleg energetskega knjigovodstva gre za ukrepe monitoringa, avtomatizacije stavb, uvajanja standardov stalne optimizacije sistemov in zagotavljanja bivalnega ugodja v stavbah.

Udeleženci si bodo lahko na delavnici sami kreirali račun v brezplačni spletni aplikaciji za energetsko knjigovodstvo, ki jim bo ostala v trajno last, prav tako pa bodo lahko vnesli zahtevane letne podatke za zgradbe. Skupaj s predavateljem bodo lahko opravili tudi obvezo za energetsko knjigovodstvo za preteklo leto.

Kotizacija znaša 298,00 EUR (+ DDV) in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, uporabo sistema spletnega energetskega knjigovodstva, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Cena za udeležbo na posameznem izobraževalnem modulu (1. ali 2. modulu) znaša 188,00 EUR (+ DDV).

Prijavi možne preko spletne strani.