,

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k obeležitvi oktobra – meseca prostora

Mesec prostora 2017 bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. Pričel se bo z obeležitvijo Svetovnega dne Habitata, 2. oktobra 2017, in zaključil s praznovanjem Svetovnega dne mest, 31. oktobra 2017. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo tako kot v preteklih letih, vse dogodke združilo v enoten program in poskrbelo za skupno promocijo.

S sloganom »Zeleni prostor povezuje« želi Ministrstvo letos izpostaviti razvojni in varovalni vidik povezovanja in medsebojnega dopolnjevanja zelenih prostorov ter vlogo prostorskega načrtovanja pri tem. Zeleni prostor kot vir okoljskega in družbenega razvoja vključuje široko mrežo različnih tipov prostorov: naravno ohranjene, gozdne in kmetijske površine, rečne koridorje, območja prepoznavnih in izjemnih krajin ter zelene površine oz. sisteme na območjih mest in naselij, kot so parki, igrišča, zelenje na ulicah, trgih, stanovanjskih soseskah, primestni travniki, primestni in mestni gozdovi ipd.

Mesec prostora je priložnost za opozarjanje na aktualne teme in probleme povezane s prostorskim in urbanim razvojem Slovenije, za izpostavljanje pomena in vloge prostora v njegovem najširšem pomenu, za ozaveščanje in izobraževanje otrok in mladih o pomenu prostora kot skupni vrednoti ter za dvig prepoznavnosti področja urejanja prostora in graditve, dvig prepoznavnosti kakovostne arhitekture, urbanističnih in krajinskih ureditev, kakovostnih naselij, urbanih prostorov ter kakovostne in inovativne gradnje.

Vsi, ki načrtujejo ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, so vabljeni, da se obrnejo na naslov prostor.mop@gov.si in sporočijo svoje namene oz. povprašajo za več informacij o Mesecu prostora.

V medresorskem partnerstvu z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport k sodelovanju v mesecu prostora MOP posebej vabi izobraževalne ustanove in vse, ki s svojimi aktivnostmi lahko prispevajo k vzgoji in izobraževanju otrok in mladih za trajnostno ravnanje s prostorom.

Več informacij na spletni strani ministrstva …