Prispevki

, ,

Rezultati razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij znani kasneje kot predvideno

V petek, 19. januarja, je SPIRIT na svoji spletni strani objavil sporočilo glede rezultatov prijav na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«. Kot so zapisali,…
, , ,

Občina Prevalje zaključuje projekt »Razvoj in opremljanje Poslovne cone Prevalje«

Občina Prevalje se je avgusta lani uspešno prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016–2017. Skupna vrednost operacije »RAZVOJ…
, , ,

Objavljen javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«

10. novembra je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«. Vloge morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka 4. 12. 2017. Predmet javnega…
,

V ponedeljek, 25. septembra, rok za prijavo na razpis Integralni turistični produkti 2018-21

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 4. avgusta letos objavilo Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva. Prvi rok za oddajo ponudb je prihodnji ponedeljek, 25.…
, ,

Napovedane objave številnih javnih razpisov

Na spletni strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) so bili objavljeni razpisi transnacionalnih programov in Interreg Europe v letu 2017. Prav tako je SVRK objavil avgustovsko napoved predvidenih razpisov v okviru…
, , , , ,

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

30. junija je Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) objavilo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020. Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove…
Foto: Arhiv OŠ MIslinja
, ,

Izgradnja Centra za zdravje in šport Mislinja bo sofinancirana tudi s strani Eko sklada

Občina Mislinja je v petek, 28. julija, prejela odločbo Eko sklada o dodelitvi pravice do nepovratne spodbude. Predmet nepovratnih sredstev je izgradnja skoraj nič-energijske stavbe v lasti občine. Gre za stavbo Centra za zdravje in šport…
, ,

Predvideno sofinanciranje javnih in zasebnih pametnih polnilnih postaj

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) za spodbujanje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo pripravlja javni razpis za sofinanciranje nakupa pametnih polnilnih postaj.…
,

Usposabljanje na delovnem mestu 2017–2018

17. julija 2017 je bil objavljen razpis za usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Ciljna skupina so brezposelne osebe starosti 30 let in več. Razpis je odprt do razdelitve razpoložljivih sredstev…
,

Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je 14. julija 2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019. Rok za prejem ponudb je 28. avgust 2017 do 13.00.…