, , ,

SVRK predstavil nov informacijski sistem e-MA

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je vzpostavila nov informacijski sistem e-MA. e-MA je spletna aplikacija, dostopna na naslovu https://ema.arr.gov.si/ema-api/app/#/. Namenjena je podpori izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020. V ta namen je ta in prihodnji teden SVRK organiziral skupno kar 5 izobraževalnih delavnic o aplikaciji, namenjeni podpori izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020. Informacijski sistem e-MA bodo morali uporabljati vsi, tako razpisovalci javnih razpisov za evropska kohezijska sredstva kot tudi upravičenci teh javnih razpisov.

Več o novem informacijskem sistemu si lahko preberete na spletni povezavi:
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/eMA_predstavitev_v1.1.pdf