, ,

Izgradnja Centra za zdravje in šport Mislinja bo sofinancirana tudi s strani Eko sklada

Foto: Arhiv OŠ MIslinja

Občina Mislinja je v petek, 28. julija, prejela odločbo Eko sklada o dodelitvi pravice do nepovratne spodbude. Predmet nepovratnih sredstev je izgradnja skoraj nič-energijske stavbe v lasti občine. Gre za stavbo Centra za zdravje in šport Mislinja, katere izgradnja se predvideva neposredno ob obstoječi osnovni šoli. Pričetek gradnje je predviden še v tem letu. Občina Mislinja predvideva z naslova Eko sklada do 1.044.282,00 EUR nepovratnih sredstev. Del sredstev pa je slab mesec nazaj v okviru enega od javnih razpisov zagotovil MIZŠ.

Eko sklad je 28. julija izdal odločbo o uspešni prijavi projekta Občine Mislinja. Predmet obravnave je ista stavba, za izgradnjo katere je Občina prejela nepovratna sredstva tudi v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018 (razpis MIZŠ). Gre za stavbo Centra za zdravje in šport Mislinja. Prijavo je tudi za ta razpis pripravilo podjetje EUTRIP.

Investicijska vrednost celotnega projekta z DDV znaša 3.012.180,00 EUR. Od tega bo Eko sklad zagotovil do 1.044.282,00 EUR nepovratnih sredstev.