,

V evropski stavbni zakonodaji po novem tudi kakovost notranjega zraka

Energetski aktivisti so uspeli v zadnjem trenutku prepričati Evropsko komisijo (EK), da vključi v spremembo Direktive o energijskih performancah stavb (EPBD) (Directive EU on the energy performance of buildings) dejavnik notranje kakovosti zraka. Kljub temu se kaže, da se sama uresničitev na terenu lahko izkaže za velik izziv.

Evropske države bodo morale pri prenovah stavb vključiti tudi vidik kakovosti notranjega zraka in ne samo energijskih performanc, kot to izhaja iz osnutka, o katerem so zakonodajalci nazadnje razpravljali. Predlagana različica Direktive o energijskih performancah stavb (EPBD), ki še vedno čaka na končno potrditev z zapisom “Izboljšave bivalnih klimatskih pogojev bodo bistveno zmanjšale umrljivost, obolevnost in stroške zdravstvenega varstva”, nedvoumno prepoznava zdravstveno dimenzijo prenove stavb. Predlog sprememb EPBD so obravnavali člani Evropskega parlamenta in Sveta ministrov, ki zastopajo 28 držav članic Evropske unije.

Več o tem …