, , ,

Objavljen javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«

10. novembra je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«. Vloge morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka 4. 12. 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dveh operacij, ene v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in ene v Kohezijski regiji zahodna Slovenija, ki bosta uspešno oblikovali transnacionalno partnerstvo s partnerjem/i iz vsaj še ene države članice EU, ki bo(do) izbran(i) iz seznama dostopnega na spletni strani.

Namen javnega razpisa je podpreti eno operacijo kjer bo izbrani prijavitelj skupaj s tujim partnerjem analiziral obstoječe stanje, potenciale in dobre prakse na področju zadružništva za prekarne delavce* v Sloveniji in vsaj še eni državi članici EU (predvidoma v tisti, iz katere bo prihajal partner) ter oblikoval zadružni model, ki bo prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev, opolnomočenje in povečal njihovo socialno vključenost.

Upravičenci po tem razpisu so: transnacionalna projektna partnerstva, ki jih oblikujejo prijavitelj iz Slovenije, ki morajo biti nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo na področju socialne ekonomije in partner ali partnerji iz držav članice EU.

Višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 195.402,00 EUR, od tega je 87.931,00 EUR namenjenih za sofinanciranje operacije v Zahodni kohezijski regiji in 107.471,00 EUR v Vzhodni kohezijski regiji.

Več informacij o razpisu …

*Status prekarnega delavca bi lahko pripisali vsem, ki so se znašli nekje med brezposelnostjo in pogodbo za nedoločen čas, čeprav imajo tudi slednje vedno več lastnosti prekarnega dela. Med drugim gre za osebe, ki opravljajo delo na podlagi civilnih pogodb (avtorske pogodbe, podjemno delo), delajo na črno, s skrajšanim delovnim časom, opravljajo študentsko delo, agencijsko delo ali so samozaposlene (s.p.). Prekarno delo ni dolgotrajno, ne predstavlja stabilne oblike zaposlitve, zaslužek od prekarnega dela pa ne zagotavlja dostojnega preživetja. Problematika prekarnega dela je predvsem v tem, da prekarni delavci niso deležni delovnopravnega varstva, kot ga imajo delavci s pogodbo o zaposlitvi, prav tako niso deležni enake mere socialne varnosti.