, , , ,

Na Ravnah slovesnost ob pričetku gradnje Večnamenske dvorane Kotlje

V petek, 16. junija, bo z začetkom ob 12. uri potekala slovesna prireditev ob pričetku gradnje večnamenske dvorane pri OŠ Koroški jeklarji – podružnice Kotlje. Slovesne prireditve se bo udeležil tudi predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar. Dvorana bo namenjena potrebam vrtca in osnovne šole v Kotljah, društvom, krajanom in rekreativnim športnikom. Predračunska vrednost izgradnje dvorane znaša 1.581.630 EUR (z DDV). Izgradnja bo sofinancirana v višini 403.564 EUR, in sicer s strani EKO sklada, j.s. Preostanek vrednosti investicije bodo predstavljala lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem.

Občina Ravne na Koroškem je bila uspešna pri prijavi na razpis EKO sklada, j.s., in pridobitvi nepovratne finančne spodbude za izgradnjo Večnamenske dvorane Kotlje. Prijava je bila uspešna predvsem zaradi visokega deleža lesa in naravnih materialov (več kot 75 % izolacije temelji na naravnih materialih), izredno nizke porabe energije za ogrevanje (manj kot 6 kWh/m3 na leto) in vgradnje sodobnega sistema za prezračevanje z izkoristkom več kot 80 % odpadne toplote.

Občina bo za izgradnjo dvorane površine približno 1.230 m2 prejela nepovratna sredstva v višini do 403.564 EUR, kar predstavlja približno 25 % vrednosti celotne investicije (vključno z DDV). Celotna vrednost investicije je ocenjena na 1.581.630 EUR (z DDV).

V večnamenski dvorani se bodo lahko izvajale različne šolske športne dejavnosti (košarka, odbojka, badminton, nogomet itd.). V njej bo tudi oder, tako da bo možno tudi izvajanje prireditev in predstav.

Dvorana bo konstrukcijsko samostojna stavba, priključena na javno kanalizacijsko omrežje, javni vodovod, plinovod in javno telekomunikacijsko omrežje. Stavbno pohištvo (okna, okenska vrata, notranja in zunanja vrata) bo leseno, s troslojnim steklom in z ustrezno zvočno zaščito. Stekla na površinah zunanjega stavbnega pohištva bodo omogočala odboj sončne svetlobe in ustrezno senčenje. Stavba bo zasnovana na način, da bo omogočen dostop tudi funkcionalno oviranim osebam.

Investicijsko dokumentacijo in prijavo na razpis je pripravilo podjetje EUTRIP, d.o.o., projektno dokumentacijo pa podjetje Fima, d.o.o. Končni rok za izgradnjo novega skoraj nič-energijskega objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja je december 2018, ko bodo pripravljena in predana tudi zaključna poročila. Otvoritev in pričetek obratovanja Večnamenske dvorane Kotlje sta predvidena januarja 2019.