, , , ,

Decembra objavljene Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo 6. decembra 2016 objavilo Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine.

Osnovni namen smernic je po poročanju Ministrstva oblikovanje nabora ukrepov za energetsko prenovo, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost stavb kulturne dediščine, hkrati pa se ohranjajo tiste lastnosti oziroma varovane prvine, ki imajo kulturni pomen. Cilj priprave smernic je zagotoviti tehnično podporo načrtovalcem v procesu celovite prenove od priprave izhodišč do izvedbe in omogočiti enakopravnejši položaj lastnikom stavb kulturne dediščine pri pridobivanju finančnih virov za prenovo takih stavb (npr. sredstva kohezijskega sklada).

Smernice predstavljajo postopke, ki so potrebni za uspešno načrtovanje in izvajanje energetske prenove, od predhodnih analiz, nabora sprejemljivih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti z oznako tveganja za kulturni pomen do opozoril in priporočil za izvajanje ukrepov. Hkrati vključujejo ukrepe za izboljšanje stavbnega ovoja, sistemov za klimatizacijo, gretja in hlajenja, ukrepe za povečanje rabe obnovljivih virov energije in organizacijske ukrepe.

Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

Več …