, , ,

Vabilo na brezplačen izobraževalni dogodek Učinkovito energetsko upravljanje javnih zgradb

Primož Praper (EUTRIP) in Cveto Fendre (ŠC Velenje) bosta v sodelovanju z Agencijo Poti v četrtek, 20. aprila 2017, od 14.00 do 17.00 v Brezovici pri Ljubljani (Poslovna stavba Unija, Tržaška cesta 515) izvedla brezplačen izobraževalni dogodek “Učinkovito energetsko upravljanje javnih zgradb”. 

Vabljeni so sedanji in bodoči energetski upravitelji, odgovorni za področje energetike v občinah, zavodih, javnih podjetjih in industriji, odgovorni za področje investiranja, vzdrževanja in ekologije v javnih in gospodarskih inštitucijah, direktorji, člani uprav, odgovorni za upravljanje s premoženjem ter vsi drugi, ki jih to področje zanima.

Vlada Republike Slovenije–MZI je julija, 2016 izdala Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, ki nalaga vsem javnim zavodom z uporabno površino nad 250 m2 skrajni rok vzpostavitve sistema upravljanja z energijo do 31. decembra 2017. V 2. členu te Uredbe so definirani zadevni objekti: »stavbe in posamezni deli, ki so v lasti RS ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je RS ali samoupravna lokalna skupnost.«

Namen izobraževalnega dogodka je podrobneje osvetliti naslednja tematska področja:
– zakonska podlaga upravljanja z energijo v javnem sektorju,
– možnosti organizacije in postavitev poslovnih modelov in nivojev energetskega upravljanja s poudarkom na energetsko saniranih javnih objektih,
– vzpostavitev energetskega knjigovodstva in monitoringa javnega zavoda,
– seznanitev s kompetencami energetskega upravitelja,
– seznanitev s potrebnimi orodji učinkovitega energetskega upravljanja,
– možnosti izvajanja meritev porabe energentov, bivalnega ugodja in preverjanju učinkovitosti posameznih aktivnosti energetskih sanacij,
– energetsko upravljanje vgrajenih obnovljivih virov energije,
– energetsko upravljanje strojnih inštalacij in porabnikov zgradbe,
– energetsko upravljanje električnih inštalacij in porabnikov zgradbe,
– energetsko upravljanje pametne hiše,
– demonstracija aktivnosti energetskega upravitelja na praktičnem primeru.

Spletna prijavnica

Več informacij o dogodku …