, , ,

Še letos obvezna vzpostavitev sistema upravljanja z energijo v vseh javnih stavbah!

Lani je bila sprejeta Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju, ki še v letošnjem letu določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v vseh javnih stavbah. Cilj Uredbe je povečanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja. Na osnovi Uredbe ima ministrstvo, pristojno za energijo, še približno 30 dni časa, da vzpostavi informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva. Torej je skrajni čas, da se tudi javni naročniki lotijo tega področja. Rok za uvedbo sistema upravljanja z energijo v javnih stavbah je namreč 31. december 2017.

Ob tem se je potrebno zavedati, da energetsko upravljanje stavb ni samo energetsko knjigovodstvo. Zato je nujno, da se upravljavci javnih stavb seznanijo s širšimi zakonskimi obvezami in smernicami za večjo energetsko učinkovitost stavb. Poleg energetskega knjigovodstva gre za ukrepe monitoringa, avtomatizacije stavb, uvajanja standardov stalne optimizacije sistemov in zagotavljanja bivalnega ugodja v stavbah. Podatki o porabi energije v stavbah se beležijo na elektronskih števcih, pri fakturiranju se uporabljajo e-računi, knjigovodstvo vključuje spletne aplikacije, centralni nadzorni sistemi pa običajno beležijo podatke v oblak.

Ob tem se poraja veliko dilem in vprašanj, kot so na primer:
• Ali je možno vse te podatke o porabi energije avtomatizirano obdelovati? Ali pa vsak v računalnik ročno vnaša podatke v lasten program oz. bazo?
• Kdo sploh naj upravlja s temi podatki? Je to računovodja, hišnik, ravnatelj, direktor?
• Ali obstajajo tudi brezplačne aplikacije, ki omogočajo upravljanje s temi podatki?

Vse odgovore na te dileme in vprašanja bosta podala strokovnjaka s področja energetskega upravljanja stavb Primož Praper (EUTRIP) in Cvetko Fendre (Šolski center Velenje) na dvodnevni delavnici 6. in 13. junija 2017 v Ljubljani.

 

Program

1. modul: Energetsko knjigovodstvo
Energetsko knjigovodstvo predstavlja najnižji nivo energetskega upravljanja in se bo izvajalo na vseh javnih stavbah večjih od 250 m2.

Na praktični delavnici se boste naučili:

Kaj pravi o energetski učinkovitosti DIREKTIVA 2012/27/EU in kakšne usmeritve postavlja?
Kakšne zahteve je postavljal prejšnji Energetski zakon (EZ) in kaj pravi o sistemu upravljanja z energijo pravi veljaven Energetski zakon EZ-1?
Kaj glede na Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju pomeni uvajanje energetskega knjigovodstva?
Kako si lahko poenostavimo vzpostavitev energetskega knjigovodstva z uporabo informacijskih sistemov?
Kdo naj skrbi za energetsko knjigovodstvo in kako je z elektronskimi računi možno energetsko knjigovodstvo avtomatizirati?
Ali je energetsko knjigovodstvo samo statistika ali je možno s knjigovodstvom tudi upravljati?
Katere so nadaljnje stopnje energetskega upravljanja in kaj nam omogočajo?

Da bo delavnica še bolj zanimiva in koristna, si bodo udeleženci sami kreirali račun v brezplačni spletni aplikaciji za energetsko knjigovodstvo, prav tako pa bodo zahtevane letne podatke za stavbe, lahko vnesli kar na delavnici.

Predlagamo, da udeleženci s seboj prinesejo lanskoletne račune za energijo (toplotno energijo, električno energijo) in prenosne računalnike, saj bomo obvezo za energetsko knjigovodstvo za preteklo leto opravili skupaj.

 

2. modul: Energetsko upravljanje stavb

Na praktični delavnici se boste naučili:

Kako izvajati energetsko upravljanje (javnih) stavb na osnovi in s pomočjo aktualne zakonodaje?
Kako postaviti organizacijo, nivoje upravljanja in poslovni model zavoda v luči trajnostne energetike?
Katere so kompetence poklicnega standarda energetskega upravitelja?
Energetsko upravljanje, monitoring in izvajanje meritev porabe energentov in bivalnega ugodja.
Katera so potrebna orodja učinkovitega energetskega upravljanja in njihova uporaba?
Kako izdelati periodična in letna energetska poročila za poljubno stavbo?
Izobraževanje (1. in 2. modul) je osnovno izobraževanje za energetske upravitelje, priporočamo pa ga tudi vsem ostalim upravljavcem in lastnikom javnih stavb.

 

Več o delavnici …