,

Konec januarja rok za prijave na razpis za izdelke dobre inženirske prakse

Inženirska zbornica Slovenije je decembra 2016 objavila razpis za oddajo vlog za financiranje izdelkov dobre inženirske prakse. Predmet poziva je financiranje izdelave izdelkov dobre inženirske prakse. Le-ti morajo biti namenjeni brezplačni uporabi s strani pooblaščenih inženirjev, ki delujejo na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije. Uporaba tovrstnih izdelkov mora biti vezana predvsem na pomoč pooblaščenim inženirjem pri poklicnem delu, dvig kakovosti dela pooblaščenih inženirjev, uveljavljanju dobre inženirske prakse.

Med izdelke dobre inženirske prakse, ki so predmet poziva, sodijo izdelki, kot so smernice, navodila, priporočila, priročniki in drugi pripomočki za delo. Med upravičene stroške pa ne sodijo izobraževanja, usposabljanja, strokovni dogodki ipd. Najvišji znesek predvidenih finančnih sredstev v pozivu znaša 30.000,00 EUR. Rok za oddajo vlog je 31. januar 2017.

Razpisna dokumentacija