,

MIZŠ bo sofinanciral investicije v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in prenovo športnih podov

V petek, 12. maja, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) objavilo Javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018. Na razpis se lahko prijavijo lokalne skupnosti, ki imajo v lasti javne športne objekte. Namen razpisa je spodbuditi gradnjo in posodobitev obstoječih javnih športnih objektov ter njihovo učinkovito rabo skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023. Cilj razpisa je zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov.

V okviru razpisa se sofinancirata sklop 1 in sklop 2. V okviru sklopa 1 se sofinancirajo stroški, ki so nastali pri prenovi športnih podov v športnih dvoranah in telovadnicah od 1. 1. 2017 do 20. 11. 2017. Obdobje upravičenih izdatkov je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2017, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo.

V okviru sklopa 2 se sofinancirajo stroški gradnje in posodobitve javnih pokritih in nepokritih športnih objektov, ki bodo nastali pri gradnji od 1. 1. 2018 do 20. 11. 2018. Obdobje upravičenih izdatkov je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2018, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo.

Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018, je 2.743.213,76 EUR. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 1 za leto 2017 znaša 503.213,76 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo obnovo športnega poda v športni dvorani ali telovadnici v višini 41.934,48 EUR, kar predstavlja del celotne prenove, katere investicijska vrednost ne sme biti manjša od 60.000,00 EUR brez DDV. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 2 za leto 2018 znaša 2.240.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo izbrane projekte v višini 448.000,00 EUR, kar predstavlja del celotne prenove, katere investicijska vrednost ne sme biti manjša od 1.500.000,00 EUR brez DDV.

Več o javnem razpisu na spletni strani ministrstva …